Program centra

Program centra pre deti A rodiny Piešťany

Centrum  pre deti a rodiny Piešťany  má v zmysle § 45, bod 6 zákona č.305/2005 Z.z. o SPOD a SK, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypracovaný Program Centra, ktorý obsahuje náležitosti  ustanovené v §1  vyhlášky  č.103/2018  MPSVaR SR.

Program CDR 2024 (.pdf)

Program CDR 2022 (.pdf)

Program CDR 2020 (.pdf)

Program CDR 2019 (.pdf)