Pomáhajú nám

V druhej polovici roka 2016 špeciálny pedagóg vypracoval 3 projekty na získanie finančných prostriedkov na vybudovanie multisenzorickej miestnosti so snoezelen prvkami, ktorú sme plánovali zriadiť v budove so špecializovanými skupinami na Mierovej ulici. Jeden projekt nám bol schválený spoločnosťou Slovenská sporiteľňa, a.s., vďaka ktorej sme túto rekonštrukciu zahájili. Jej dobudovanie a sprevádzkovanie sme ukončili v prvej štvrtine roka 2017. 

Firma Swiss Re finančnými aj ľudskými zdrojmi pomohla vymaľovať detské izby a spoločné priestory v DeD na Mierovej ulici. Pomohli upraviť dvor (kosenie, maľovanie preliezačiek, záhradného nábytku), kde bol vybudovaný aj terapeutický chodník a prístrešok pre bicykle a kočíky.

 

Sponzori:


Už tradične náš detský domov sponzoruje OD Kaufland čistiacimi prostriedkami, hygienickými  potrebami a posezónnym tovarom.


Firma In Alfa obdarovala naše deti hračkami, športovým náčiním, kozmetikou a oblečením pred Vianocami.


On Semiconductor Piešťany, Semikron Vrbové, ZF TRW Nové Mesto nad Váhom, Arcidiecézna charita Piešťany, OD Prior Pešťany, Vacuumschmelze, AB Contact – reality Piešťany (pani Marcela Bartovicová a kol.), OVB (riaditeľstvo pána Masarika), TOPFEST s.r.o.


Aj mnoho iných ľudí chce obdarovať naše deti rôznymi darčekmi. Sú to napríklad p. Jozef Kužma, p. Martin Vašina, agentúra Duna, p. Mária Glesová, rodina Siváková, Ing. Ivan Binder, p. Ladislav Lörinc, Ing. Marián Šimka, p. Daniela Vargová, Záhradné centrum Charvát, MUDr. Marek Salka, MUDr. Ladislav Polák, p. Edita Manáková, p. Sevim Kukuli, JUDr. Miroslav Holčík, manželia Hargašoví.


Máme veľké množstvo darcov spomedzi obyvateľov Piešťan aj iných miest, ktorí nechcú byť menovaní. Často pri našich dverách zazvonia s ošatením, hračkami, športovým náčiním, ovocím a sladkosťami. 


Všetkým sponzorom veľká vďaka!