Príprava profesionálneho náhradného rodiča

23. február 2022

Profesionálna náhradná rodina (ďalej len „PNR“) je organizačnou zložkou Centra pre deti a rodiny (ďalej len „CDR“), v ktorej sa starostlivosť o dieťa poskytuje v domácom prostredí zamestnanca (profesionálneho n&aac...