Aj my sme Buddy!

03. február 2020

Aj Centrum pre deti a rodiny Piešťany sa stal už pred rokmi súčasťou veľkej rodiny Buddy. Nadácia  Provida vytvorila dobrovoľnícky program, v ktorom spája dospeláka s "domovákom". Vytvoria si pekný vzťah, založený na dôvere, trávia spolu voľný čas, jeden od druhého sa učia. Viac informácii n...