Výberové konanie

16. apríl 2024

Centrum pre deti a rodiny Piešťany V Y H L A S U J E  VÝBEROVÉ KONANIE, v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov n...