Terapia

29. október 2020

Veľké poďakovanie patrí Centru individuálnej a komplexnej rehabilitácie AXIS Medical Center za poskytnutie rôznych terapií: biofeedback, kyslíková terapia, bioptron, bimeo, magnetoterapia, termo - kryokontrastná terapia, neurofyziologické cvičenia, spider, manuálna terapia a masáže pre naše dve deti zo špecializovanej skupiny na Mierovej ulici bez nároku na honorár! Okrem nových zážitkov, tieto terapie priniesli našim deťom aj zlepšenie psychického a fyzického stavu.