Aktivity

Športové hry v DeD Holíč

06. jún 2017

Dňa 10. 05. 2017 jedenásť  detí z nášho DeD súťažilo na športových hrách v DeD Holíč. V skoku do diaľky v rôznych vekových kategóriách získali tri 1. miesta, v behu na 60 m odsadili 2. a 3. miesto, v behu na 300 m obsadili 1. miesto.

Výtvarná súťaž Ochranárik očami detí

06. jún 2017

Naše deti sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Ochranárik očami detí. Vyhodnotenie okresného kola sa konalo 01. 12. 2016 v Piešťanoch a vyhrali 3 naše deti. V celoslovenskom kole v Bytči v kategórii detských domov získal náš chovanec 1. miesto (22. 02. 2017)....